byanik: (Default)
[personal profile] byanik
Друзья, я по профессии далёк от информационных технологий. Но до способа, которым я в школьные годы (а они у меня прошли задолго до всеобщей компьютеризации) писал шпаргалки, додумается не всякий компьютерщик.

Ещё учась в первом классе, я купил в книжном магазине словарь армянского языка. Но слова учить, разумеется, не стал. Выучил только алфавит. 

Шпаргалки писал в открытую, прямо на пенале - на русском языке, но армянскими буквами.

И за весь период обучения ни родители, ни учителя не догадались, что это у меня на пенале вовсе не "просто узор такой".

отсюда

Date: 2011-07-16 07:10 am (UTC)
From: [identity profile] real-cowboy.livejournal.com
Ну, молодец! Ну, голова!
Посоветую теперь своему меньшему.

Date: 2011-07-16 10:46 am (UTC)
From: [identity profile] byanik.livejournal.com
так и язык можно выучить...

Date: 2011-07-16 08:18 am (UTC)
From: [identity profile] khlurd.livejournal.com
էդ узорի համար մարդիկ... հասկացար ՃՃ

Date: 2011-07-16 08:58 am (UTC)
From: [identity profile] rubywedge.livejournal.com
"компьютерщик", конечно не догадается. И сварщик тоже, и кафельщик...
И все остальные, которые заканчиваются на "щик" и "чик".

Date: 2011-07-16 10:48 am (UTC)
From: [identity profile] byanik.livejournal.com
слушай, у тебя на аве к уху нож приставлен???

Date: 2011-07-16 11:15 am (UTC)
From: [identity profile] rubywedge.livejournal.com
Нет.
Здесь можешь посмотреть, что это. http://dl.dropbox.com/u/3882061/Photo.jpg

Date: 2011-07-16 11:18 am (UTC)
From: [identity profile] byanik.livejournal.com
аааа :)))

Date: 2011-07-16 09:13 am (UTC)
From: [identity profile] narjan.livejournal.com
բիդլո դա

Date: 2011-07-16 11:38 am (UTC)
From: [identity profile] narjan.livejournal.com
դե բիդլո չի, որ այերեն բաներ ա գրում՞
մարդիկ առաջ են գնում՝ այերենից ռուսկի յազիկով, բանով են սկսւոմ գրել, իսկ մարդ էլ կա հետ ա գնում

Date: 2011-07-16 11:38 am (UTC)
From: [identity profile] byanik.livejournal.com
.ՃՃՃՃՃՃՃ

Date: 2011-07-16 09:40 am (UTC)
From: [identity profile] ooops1.livejournal.com
ինչեր ասես, որ չեն անցնի աշակերտների մտքով հանուն արտագրելու...:)))

Date: 2011-07-16 10:49 am (UTC)
From: [identity profile] byanik.livejournal.com
հա էլի .ՃՃ

Date: 2011-07-16 09:42 am (UTC)
From: [identity profile] noni-no.livejournal.com
հղումը չի աշխատում ոնց որ թե

Date: 2011-07-16 10:48 am (UTC)
From: [identity profile] byanik.livejournal.com
ուղղեցի .Ճ

Date: 2011-07-16 10:42 am (UTC)
From: [identity profile] wonderaround.livejournal.com
Как сказал как-то Петр Павлович (директор Чеховской а потом математик в Пушкинской) "лучшая шпаргалка в классе сама по себе заслуживает по крайней мере 4"

Date: 2011-07-16 10:49 am (UTC)

Date: 2011-07-16 01:12 pm (UTC)
From: [identity profile] candleight.livejournal.com
А мягкий знак как писал? :))

Profile

byanik: (Default)
byanik

August 2011

S M T W T F S
  1 2 3 4 56
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 12:02 am
Powered by Dreamwidth Studios