Jul. 26th, 2011

byanik: (Default)
Ժողովուրդ, մի բան հարցնեմ էլի:
Որ շախմատից սենց ուժեղ ենք, ԻՆՉՈՒ՞՞՞՞ ՀԱՄԱՐ Է ԱԶԳՍ ԾԱԽՍԻ ՏԱԿ ՄՏՆՈՒՄ ՈՒ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՇԱԽՄԱՏԻ ԴԱՍԵՐ ԲԱՑՈՒՄ, ՀԸ՞՞՞Ն:
Ավելի լավա, ֆիզիկա մտցնեն, քիմիա, կենսաբանություն:
Ի՞նչ:
Կա՞ն էս առարկաները:
Բա ու՞ր են չեմպիոնները:
byanik: (Default)
Этот пост посвящаю всем тем бездарностям, которые исходят желчью в связи со смертью Эми.

Profile

byanik: (Default)
byanik

August 2011

S M T W T F S
  1 2 3 4 56
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 11:47 am
Powered by Dreamwidth Studios