Jun. 28th, 2011

byanik: (Default)
Դե գիտեք, ամառային արձակուրդներ են հիմա:
Եղբորս տղան առաջին դասարանը ավարտեց: Բայց դա ոչ մի բան էլ չի նշանակում, որովհետև իրա տատիկը՝ ստաժավոր դասատու է .ՃՃ:
Ու ամեն օր ինչ որ դասեր է ստիպված էս խեղճ երեխեն անում:
Էս վերջերս էլ մի վարժություն էր անում, առաջարկված բառերով նախադասություն էր պետք կազմել: Ամենաշուտը մտածեց "խնդրել" բառովը: "Ես խնդրում եմ տատիկիս, որ ինձ էլ դասերով չզզվացնի:" .ՃՃՃՃՃՃՃ

Profile

byanik: (Default)
byanik

August 2011

S M T W T F S
  1 2 3 4 56
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:49 pm
Powered by Dreamwidth Studios