Apr. 15th, 2011

byanik: (Default)
Նախորդ գրառումիցս հետո մտածում էի:
Ով կարա ասի, թե ինչպես պիտի կոչվի շախմատի դասատուն դպրոցում:
Իմ կարծիքով, ՏՐԻՆԵՌ .ՃՃ Շատ մրցունակ է հնչում:

Profile

byanik: (Default)
byanik

August 2011

S M T W T F S
  1 2 3 4 56
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:50 pm
Powered by Dreamwidth Studios