Apr. 3rd, 2011

byanik: (Default)
Տեսնես, ի՞նչ էիև զգում այն մարդիկ, որոնց տները խլեցին Հյուսիսային պողոտան կառուցելուց առաջ, երբ այսօր նայում էին, թե ինչպես էին Կռեմլում՝ աջ ու ձախ բաժանվում բնակարաններ Երևանում:

Profile

byanik: (Default)
byanik

August 2011

S M T W T F S
  1 2 3 4 56
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 12:05 am
Powered by Dreamwidth Studios