Mar. 10th, 2011

byanik: (Default)
Զգացվում է պրեսս ռելիզը գրողի ձեռագիրը;

“Ես Հայաստանից, մայր Հայրենիքից նվեր եմ բերել Արարատի հպարտ եւ վեհափառ կեցվածքը, Սեւանի կոհակների ծփանքը, ցեղասպանության զոհերի հոգիների կանչը եւ Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնի օրհնությունը”:

Հրանուշ Հակոբյան

այստեղից

Profile

byanik: (Default)
byanik

August 2011

S M T W T F S
  1 2 3 4 56
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:55 pm
Powered by Dreamwidth Studios