Feb. 7th, 2011

byanik: (Default)
Ընկերներիցս մեկը մարտունեցի է, պատմում էր, որ մի ժամանակ պապու մոտ էր ապրում: մի խուլ գյուղ էր, ու ամբողջ գյուղում մենակ պապին ուներ հեռուստացույց: Սելպոի մոտ հավաքվում էր ժողովուրդը, սպասում էր, որ պապին մի մուխ քաշեր, որ հանգիստ պատմեր, թե աշխարհքումը ինչ կա: Պատմելն էլ սենց էր լինում ՃՃ
... )

Profile

byanik: (Default)
byanik

August 2011

S M T W T F S
  1 2 3 4 56
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 12:08 am
Powered by Dreamwidth Studios